Hướng dẫn này sẽ giúp bạn chia sẻ tất cả ảnh thông qua WeChat, Zalo, email hoặc Skype, vvv - hoặc tải ảnh xuống thư viện ảnh của bạn trực tiếp từ ứng dụng. Nếu bạn muốn chia sẻ một hình ảnh được chụp trong quá trình kiểm hàng, vui lòng truy cập hướng dẫn này.

 

------------------------------------------------------------------ 

Khi bạn đã kiểm hàng xong, hãy chuyển đến tab tóm tắt và gửi để hoàn thành báo cáo.

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

 

Cuộn xuống cuối trang và mở “Chia sẻ phương tiện truyền thông”.

 

Giờ đây, bạn có thể chọn lưu ảnh vào thư viện ảnh hoặc chọn ứng dụng bạn muốn chia sẻ ảnh.