Trên web:

1. Khi người dùng được thêm vào tổ chức mới, họ sẽ nhận được email thông báo về việc họ đã được thêm vào tổ chức mới.

A screenshot of a computer

Description automatically generated with low confidence

 

 

2. Khi người dùng đăng nhập lần đầu tiên, họ sẽ được yêu cầu chọn tổ chức mà họ muốn truy cập.

A screenshot of a computer

Description automatically generated with medium confidence

 

 

3. Khi bạn cần chuyển đổi tổ chức, điều này có thể thực hiện được bằng cách nhấp vào tên người dùng của bạn và chọn tổ chức khác. Bạn có thể chuyển đổi tự do mà không cần phải đăng nhập hoặc đăng xuất.

A screenshot of a computer

Description automatically generated with medium confidence

 

 

Trên ứng dụng trong điện thoại

  1. 1. Khi đăng nhập vào ứng dụng, bạn sẽ được yêu cầu chọn tổ chức mà bạn muốn truy cập.

A screen shot of a phone

Description automatically generated with medium confidence

 

  1. Khi đăng nhập, bạn có thể thay đổi giữa các tổ chức khác nhau thông qua menu ở góc trên cùng bên trái.
  2. A screen shot of a phone

Description automatically generated with low confidence

 

  1. Nhấp vào nút "Chuyển đổi tổ chức" sẽ hiển thị cho bạn danh sách các tổ chức mà bạn có liên quan và sau đó bạn có thể tự do chuyển đổi giữa các tổ chức đó mà không cần đăng nhập hoặc đăng xuất.

 

A screenshot of a cell phone

Description automatically generated with low confidence