Bạn cũng có thể cài đặt lại yêu cầu kiểm hàng đang tiến hành trên điện thoại di động

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

1. Tìm yêu cầu kiểm hàng mà bạn muốn cài đặt lại trong tab 'Trong tiến hành'

 

Graphical user interface, text, application, chat or text message

Description automatically generated

 

2. Nhấp vào nút ba chấm ở bên phải của kiểm tra

 

Graphical user interface, text, application, chat or text message

Description automatically generated

 

3. Chọn 'Cài đặt lại' trong menu bật lên

 

 

4. Sau khi kiểm tra lại các thông tin liên quan, hãy nhấp vào "Cài đặt lại"

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

 

5. Sau đó, hệ thống sẽ nhắc người kiểm hàng là đã được cài đặt lại thành công, bạn bấm "đóng" để quay lại. Nếu bạn không muốn tải xuống bản kiểm tra này, vui lòng không nhấp vào nút "tải xuống" màu xanh lục.

 

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

 

 

Chú ý:

* Khi cài đặt lại đơn hàng trên ứng dụng Qarma, ngày và người kiểm hàng đặt chỉ định trước cũng sẽ được cài đặt lại.

** Cài đặt lại yêu cầu kiểm hàng sẽ xóa tất cả dữ liệu mà người kiểm hàng đã tải lên, hãy cẩn thận và cân nhắc kỹ trước khi hành động. Nếu bạn cần lấy lại dữ liệu, vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ của Qarma

*** Việc cài đặt lại yêu cầu kiểm hàng cần có các quyền tương ứng, vui lòng liên hệ với Bộ phận hỗ trợ Qarma để biết thêm thông tin