Hình ảnh trực quan sau đây là bản tóm tắt một trang về các tính năng bạn tìm thấy trong ứng dụng Qarma ngay sau khi bạn đăng nhập.Nếu bạn cần hỗ trợ về cách thực hiện kiểm hàng trong ứng dụng, vui lòng truy cập hướng dẫn này