Hướng dẫn này sẽ đưa bạn qua các bước tạo kiểm hàng mới trên trang web Qarma.

--------------------------------------------------

Sử dụng thanh trên cùng để điều hướng trang.

Chọn phần 'Kiểm hàng' và chọn 'Danh sách đơn hàng' - sau đó, nhấn nút 'Tạo mới' để tạo yêu cầu kiểm hàng mới

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

Làm theo hướng dẫn bằng cách nhập số đơn đặt hàng của bạn

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

Sau đó, hệ thống cho phép bạn nhập tất cả thông tin cần thiết cho yêu cầu kiểm hàng của bạn

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

 

Ngay sau khi tất cả thông tin được điền đầy đủ, yêu cầu kiểm hàng sẽ sẵn sàng trong ứng dụng

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated