Hướng dẫn này sẽ giúp bạn điều hướng việc kiểm hàng kết hợp.

Điều này chỉ khả dụng nếu chức năng được bật.

Để kích hoạt chức năng này, vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ của Qarma.

 

Nếu bạn muốn tạo hoặc tách kiểm hàng kết hợp, vui lòng đi tới hướng dẫn của chúng tôi:

 

Kết hợp yêu cầu kiểm hàng được chỉ định trong ứng dụng

Tách yêu cầu kiểm hàng kết hợp trong ứng dụng

------------------------------------------------------------------------------

 

Mở rộng thông tin đơn hàng

 

Trong 'Thông tin đơn hàng', bạn có thể tìm thấy thông tin đơn hàng cụ thể cho tất cả các mặt hàng được kiểm hàng kết hợp cùng nhau, nơi tổng hợp số lượng và số lượng mẫu.

 

Text

Description automatically generated

Mở các điểm kiểm tra

 

Để mở một điểm kiểm tra, hãy nhấn vào '' trên đầu điểm kiểm tra mà bạn muốn mở ra.

 

 

Đóng điểm kiểm tra

 

Để đóng một điểm kiểm tra, hãy nhấn vào '' trên đầu điểm kiểm tra mà bạn muốn đóng lại.